Skip links

EĞİTİMLERİMİZ

FİNANS EĞİTİMLERİ FİNANS EĞİTİMLERİ

 • Kontrolü Elde Etmenize Yardımcı Olur.
 • Borç Döngüsünü Sonlandırmaya Yardımcı Olur.
 • Paranızı Anlamanıza Yardımcı Olur.
 • Geleceği Planlamanıza Yardımcı Olur.
 • Seçimlerinizi Anlamanıza Yardımcı Olur.

FİNANSCI OLMAYANLAR İÇİN FİNANSAL OKUR YAZARLIK EĞİTİMİ

AMAÇ:

İster uluslararası isterse yerel olsun tüm işletmeler , fırsatlarla birlikte tehditleri de barındıran bu evrime uyabilmek, rekabetten katma değer yaratan adımlarla kazanan olarak çıkabilmek ve yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için yollar arıyorlar.

Gelişen ve değişen koşullar, başarılı bir girişimden söz edebilmek için riskin üstlenilmesinin tek başına yeterli olmadığını; asıl başarının riskin iyi yönetilmesi ile olanaklı olduğunu göstermiştir.

Bu eğitimde amaçlanan finans alanındaki temel konuları katılımcılara aktarmaktır.

 

Böylelikle yatırımın sürekliliğinin ölçülmesi, işletme faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin tespiti , olası risklerin tespiti, karlılığın devamlılığı ve arttırılması konusunda temel bilgilerin verilmesi  var olan fonksiyonların gözden geçirilerek  finans yönetiminin güçlenmesini sağlamaktır.

 

İÇERİK:

 

 • Temel Finansal Bilgiler.
 • Finans nedir?
 • Muhasebe nedir?
 • Finans Muhasebe ilişkisi
 • Finansal Riskler nelerdir ?
 • Likidite Riski
 • Kur Riski
 • Faiz Riski
 • Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları

 

 • Bilanço
 • Gelir Tablosu

 

 • Net işletme sermayesi
 • Mali analiz ve yöntemleri.
 • Likidite oranları
 • Faaliyet oranları
 • Nakit Döngüsü
 • Finansal Risk haritası
 • Ebit Ebitda kavramları
 • Paranın zaman değeri hesaplama

 

KİMLER KATILMALI:

İşletme Sahipleri, tüm bölüm yöneticileri,İşletmelerin finans birimi çalışanları,Pazarlama , üretim ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar,Denetçiler, yeni iş kuracak girişimciler.