Skip links

EĞİTİMLERİMİZ

FİNANS EĞİTİMLERİ FİNANS EĞİTİMLERİ

  • Kontrolü Elde Etmenize Yardımcı Olur.
  • Borç Döngüsünü Sonlandırmaya Yardımcı Olur.
  • Paranızı Anlamanıza Yardımcı Olur.
  • Geleceği Planlamanıza Yardımcı Olur.
  • Seçimlerinizi Anlamanıza Yardımcı Olur.

FİNANSAL RİSKLER  ve FİNANSALANALİZ EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

  • Günlük Finansal Gelişmeler
  • Finansal Riskler nelerdir ?
  • Likidite Riski
  • Kur Riski
  • Faiz Riski
  • Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları

Temel mali tablolar

  1. Bilanço
  2. Gelir Tablosu
  3. Nakit Akım Tablosu (her şey nakit olsa ne kadar kar elde ederiz?)

 

  • Bilanço Tanımı , ve Açıklamalar
  • Bilançonun Teknik Yapısı (Bilançoya İlişkin Temel Formüller)

Varlıkların  Etkin kullanımı (Kaynakları ne kadar etkin yönetebildik?)

(Nasıl finanse edildik? borç-özkaynak dengesi)

  • Gelir Tablosu Tanımı ve Açıklamalar
  • Kar- Faaliyet Karı,
  • Net işletme (çalışma) sermayesi değişim tablosu
  • (Ne kadar kaynakla faaliyet dönebiliyor?)
  • Mali Tahlil (Analiz) Yöntemleri
  • Tutarları Karşılaştırma Yöntemi
  • Dikey Yüzde Yöntemi
  • Trend (İndeks) ya da Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
  • Rasyo Yöntemi
  • Önemli Rasyolar ve Açıklamalar

Tüm Rasyolar,gerçek mali tablolar üzerinden birlikte hesaplanacak ve yorumlanacaktır. Örnek çalışmalar katılımcılar ile birlikte yapılacak ve yorumlanacaktır.

  • Faaliyet Oranları

Alacak devir Hızı,

Borç devir hızı

Stok devir Hızı

Nakit döngüsü ( Faaliyet finansman maiyeti nedir?)

  • EBIT, EBITDA Kavramları

(Gerçek karlılığımız nedir, )

  • Firma Değeri nasıl hesaplanır, EBITda karşılaştırmaları
  • Mali Tablolar üzerinde vaka çalışması ve yorumlama.

 

Kimler Katılmalı

İşletme Sahipleri, tüm bölüm yöneticileri,İşletmelerin finans birimi çalışanları,Pazarlama , üretim ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar,Denetçiler, yeni iş kuracak girişimciler.