Skip links

EĞİTİMLERİMİZ

FİNANS EĞİTİMLERİ FİNANS EĞİTİMLERİ

 • Kontrolü Elde Etmenize Yardımcı Olur.
 • Borç Döngüsünü Sonlandırmaya Yardımcı Olur.
 • Paranızı Anlamanıza Yardımcı Olur.
 • Geleceği Planlamanıza Yardımcı Olur.
 • Seçimlerinizi Anlamanıza Yardımcı Olur.

FİNANSAL RİSKLER  ve FİNANSALANALİZ EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

 • Günlük Finansal Gelişmeler
 • Finansal Riskler nelerdir ?
 • Likidite Riski
 • Kur Riski
 • Faiz Riski
 • Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları

Temel mali tablolar

 1. Bilanço
 2. Gelir Tablosu
 3. Nakit Akım Tablosu (her şey nakit olsa ne kadar kar elde ederiz?)

 

 • Bilanço Tanımı , ve Açıklamalar
 • Bilançonun Teknik Yapısı (Bilançoya İlişkin Temel Formüller)

Varlıkların  Etkin kullanımı (Kaynakları ne kadar etkin yönetebildik?)

(Nasıl finanse edildik? borç-özkaynak dengesi)

 • Gelir Tablosu Tanımı ve Açıklamalar
 • Kar- Faaliyet Karı,
 • Net işletme (çalışma) sermayesi değişim tablosu
 • (Ne kadar kaynakla faaliyet dönebiliyor?)
 • Mali Tahlil (Analiz) Yöntemleri
 • Tutarları Karşılaştırma Yöntemi
 • Dikey Yüzde Yöntemi
 • Trend (İndeks) ya da Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
 • Rasyo Yöntemi
 • Önemli Rasyolar ve Açıklamalar

Tüm Rasyolar,gerçek mali tablolar üzerinden birlikte hesaplanacak ve yorumlanacaktır. Örnek çalışmalar katılımcılar ile birlikte yapılacak ve yorumlanacaktır.

 • Faaliyet Oranları

Alacak devir Hızı,

Borç devir hızı

Stok devir Hızı

Nakit döngüsü ( Faaliyet finansman maiyeti nedir?)

 • EBIT, EBITDA Kavramları

(Gerçek karlılığımız nedir, )

 • Firma Değeri nasıl hesaplanır, EBITda karşılaştırmaları
 • Mali Tablolar üzerinde vaka çalışması ve yorumlama.

 

Kimler Katılmalı

İşletme Sahipleri, tüm bölüm yöneticileri,İşletmelerin finans birimi çalışanları,Pazarlama , üretim ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar,Denetçiler, yeni iş kuracak girişimciler.