Skip links

EĞİTİMLERİMİZ

FİNANS EĞİTİMLERİ FİNANS EĞİTİMLERİ

 • Kontrolü Elde Etmenize Yardımcı Olur.
 • Borç Döngüsünü Sonlandırmaya Yardımcı Olur.
 • Paranızı Anlamanıza Yardımcı Olur.
 • Geleceği Planlamanıza Yardımcı Olur.
 • Seçimlerinizi Anlamanıza Yardımcı Olur.

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANSAL TABLOLAR EĞİTİMİ

AMAÇ:

 İster uluslararası isterse yerel olsun tüm işletmeler , fırsatlarla birlikte tehditleri de barındıran bu evrime uyabilmek, rekabetten katma değer yaratan adımlarla kazanan olarak çıkabilmek ve yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için yollar arıyorlar.

Gelişen ve değişen koşullar, başarılı bir girişimden söz edebilmek için riskin üstlenilmesinin tek başına yeterli olmadığını; asıl başarının riskin iyi yönetilmesi ile olanaklı olduğunu göstermiştir.

Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterlerdendir.

 

Bu eğitimde amaçlanan yatırımın sürekliliğinin ölçülmesi, işletme faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin tespiti , olası risklerin tespiti, karlılığın devamlılığı ve arttırılması konusunda yol haritasının oluşturulması  var olan fonksiyonların gözden geçirilmesinin sağlanmasıdır

İÇERİK:

 • Gunluk Finansal Gelişmeler
 • Finansal Riskler nelerdir ?
 • Likidite Riski
 • Kur Riski
 • Faiz Riski
 • Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları

Temel mali tablolar

 1. Bilanço
 2. Gelir  Tablosu
 3. Nakit Akım Tablosu (her şey nakit olsa ne kadar kar elde ederiz?)

 

 • Bilanço Tanımı , ve Açıklamalar
 • Bilançonun Teknik Yapısı (Bilançoya İlişkin Temel Formüller)

Varlıkların  Etkin kullanımı (Kaynakları ne kadar etkin yönetebildik?)

(Nasıl finanse edildik? borç-özkaynak dengesi)

 • Gelir Tablosu Tanımı ve Açıklamalar
 • Kar- Faaliyet Karı,
 • Net işletme (çalışma) sermayesi değişim tablosu
 • (Ne kadar kaynakla faaliyet dönebiliyor?)
 • Mali Tahlil (Analiz) Yöntemleri
 • Tutarları Karşılaştırma Yöntemi
 • Dikey Yüzde Yöntemi
 • Trend (İndeks) ya da Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
 • Rasyo Yöntemi
 • Önemli Rasyolar ve Açıklamalar

Tüm Rasyolar ,gerçek mali tablolar üzerinden birlikte hesaplanacak ve yorumlanacaktır. Örnek çalışmalar katılımcılar ile birlikte yapılacak ve yorumlanacaktır.

 • Faaliyet Oranları

Alacak devir Hızı,

Borç devir hızı

Stok devir Hızı

Nakit döngüsü ( Faaliyet finansman maliyeti nedir?)