Skip links

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

Globalleşen dünyada uluslararası ticaret kaçınılmazdır.  Bu nedenle dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen kişi ve kurumlar ile yıllardır edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE MALİYET KOLAYLAŞTIRICI YÖNTEMLER EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
İthalat,ihracat operasyon sürecinde maliyetleri minimize edebilmek için dikkat edilmesi gereken detayları analiz etmek.

İTHALAT- İHRACAT UYGULAMALARI SIRASINDA MALİYET ANALİZİ

İthalat- İhracat İş Akışı
İhracat fiyatının belirlenmesi
Ürünün özelliklerine göre ambalaj seçimi ve maliyete etkileri
Kullanılacak teslim şeklinin analizi, taraflar açısından doğuracağı finansal risk ve maliyetlerin değerlendirilmesi
Kullanılacak ödeme şeklinin analizi taraflar açısından doğuracağı finansal risk ve maliyetlerin değerlendirilmesi
Banka giderleri
İhtiyaç duyulacak temel belgeler ve maliyetleri
Belgelerin eksikliği ya da gecikmesi halinde tarafların üstleneceği maliyetler
Alınması gereken izinler
Taşıma sigortasının maliyeti, kapsam ve içeriği
Lojistik organizasyonunun maliyet açısından analizi (taşıma şekillerinden, kullanılan araçtan kaynaklı maliyetler, lokal masraf, navlun, demuraj, ardiye ve lojistik sürecindeki tüm diğer maliyetlerin örnekli analizi ve maliyetleri minimize edebilmek için yapılması gerekenler)
İthalat-İhracat Yapılacak Ülkeye Göre değişen gümrük vergilerinin hesaplanması
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının doğru Tespiti, Maliyet Hesabındaki yeri ve önemi
Gümrük Uygulamaları, gümrükleme yöntemi
İthalat ve İhracat toplam maliyetinin hesaplanması
Maliyeti en aza indirebilmek izlenmesi gereken yol ve alınması gereken önlemler

ÖRNEK UYGULAMA