Skip links

EĞİTİMLERİMİZ

FİNANS EĞİTİMLERİ FİNANS EĞİTİMLERİ

 • Kontrolü Elde Etmenize Yardımcı Olur.
 • Borç Döngüsünü Sonlandırmaya Yardımcı Olur.
 • Paranızı Anlamanıza Yardımcı Olur.
 • Geleceği Planlamanıza Yardımcı Olur.
 • Seçimlerinizi Anlamanıza Yardımcı Olur.

İŞLETME BÜTÇELERİ HAZIRLAMA ve BÜTÇE KONTROL

Eğitimin Amacı:

Stratejik planlama ve hedeflere göre yönetim ilkelerinin uygulama adımlarının oluşturulması, işletmelerde bütçe sistemlerinin kurulması, Liderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi  alanlarında katılımcılara, bir bütçe sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması gibi konularda güncel ve uygulanabilir bilgilerin gösterilerek öğretilmesi hedeflenmiştir.

İşletme yönetimi içerisinde bütçelerin etkin bir biçimde ve çağdaş bir yönetim aracı olarak oluşturulması, kullanılması, yorumlanması ve değerlendirilmesine yönelik bir altyapı hazırlanması.

Tüm bu amaçlara uygun teorik bilgilerin aktarılması ve senaryoların gerek yazılımlar gerekse sistematik olarak yönetilmesi ve ölçülmesi.

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Stratejik Yönetim,Stratejik Planlama ve Bütçeler
 • Bütçelemenin amacı ve temel ilkeleri,
 • Bütçenin hazırlanmasındaki yol haritası
 • Satış Bütçesi hazırlanması; mevcut satış bilgilerinin bütçe platformuna uyarlanması. Yeni hedeflerin belirlenmesinde baz alınacak parametrelerin belirlenmesi.
 • Üretim Bütçesi hazırlanması; stok hedeflerinin dikkate alınarak üretim bütçesi ve beraberinde satınalma bütçesinin oluşturulması.
 • Direkt İşçilik Bütçesi hazırlanması
 • Genel Üretim Giderleri Bütçesi hazırlanması
 • Maliyetlendirme ve Genel Üretimin giderlerinin dağıtımına ilişkin  uygulamaların yapılması. Yemek, elektrik giderleri gibi giderlerin dağıtılması .
 • Endirekt maliyet merkezi giderlerinin dağıtımlarının örneklenmesi ,
 • Üretim Maliyet Bütçesinin oluşturulması,
 • Faaliyet Giderleri, Yatırım, Finansman Bütçeleri
 • Proforma Gelir Tablosu ve Bilânçonun hazırlanması
 • Nakit Akış Bütçesinin Hazırlaması
 • Bütçe kontrol tablolarının oluşturulması ve  Sapma Analizleri

 

Kimler katılmalı:

Şirket bölüm yöneticileri, yönetici adayları, bütçe departmanı çalışanları, üretim planlama departmanı çalışanları, muhasebe–finans departmanı çalışanları