Skip links

EĞİTİMLERİMİZ

FİNANS EĞİTİMLERİ FİNANS EĞİTİMLERİ

 • Kontrolü Elde Etmenize Yardımcı Olur.
 • Borç Döngüsünü Sonlandırmaya Yardımcı Olur.
 • Paranızı Anlamanıza Yardımcı Olur.
 • Geleceği Planlamanıza Yardımcı Olur.
 • Seçimlerinizi Anlamanıza Yardımcı Olur.

İŞLETMELERDE MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARI

Kâr etmek her firma için önemli bir amaçtır. Kârın iki belirleyicisinden birisi gelirler ise, diğeri o gelirleri elde etme sürecinde tüketilen mal ve hizmetlerin maliyetidir. Maliyet muhasebesinin temel amacı, gerek dış raporlama için, gerek çeşitli konularda karar verme, planlama ve kontrol faaliyetleri için işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu maliyet bilgilerini üretmektir. Bu eğitim ile, işletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personele maliyet muhasebesi ile ilgili bilgilerin verilmesi, örnek uygulamalar üzerinde çalışılarak onların yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken daha etkili olmalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Muhasebe Bilgi Sistemi

 • Finansal Muhasebe Sistemi
 • Maliyet ve Yönetim Muhasebe Sistemi
 • Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi Arasındaki Farklar

Maliyet Muhasebesinin Tanımı, Önemi ve Amaçları

Harcama – Gider – Maliyet kavramları

Gider Çeşitleri / Gider Yerleri

Maliyet Hesaplama Sistemleri

 • Kapsama Göre Maliyetlendirme

Tam Maliyet Sistemi

Değişken Maliyet Sistemi

Normal Maliyet Sistemi

İlk Maliyet Sistemi

– Saptama Zamanına Göre Maliyetlendirme

 • Fiili Maliyet Sistemi
 • Tahmini Maliyet Sistemi
 • Standart Maliyet Sistemi

– Üretim Biçimine Göre Maliyetlendirme

 • Sipariş Maliyet Sistemi
 • Safha Maliyet Sistemi

Stok Değerleme Yöntemleri

 • Ağırlıklı Ortalama Maliyet
 • İlk Giren İlk Çıkar (FİFO)
 • Son Giren İlk Çıkar (LİFO)

Dağıtım Anahtarları ve Genel Üretim Giderlerinin Gider Yerlerine Dağıtımı

Üretilen Mamul Maliyeti

 • Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri
 • Direkt İşçilik Giderleri
 • Genel Üretim Giderleri

Dağıtım Anahtarları ve Genel Üretim Giderlerinin Gider Yerlerine Dağıtımı

Gider Dağıtımları (1.Dağıtım, 2.Dağıtım, 3.Dağıtım)

Dağıtım Yöntemleri (Basit, Kademeli, Şelale, Matematik, Karşılıklı, Standart)

Fire Kavramı

Fire Çeşitleri

Fire Muhasebeleştirmeleri

 

Satılan Mamul Maliyeti

Faaliyet Giderleri

Maliyet-Hacim-Kâr İlişkilerinin Analizi

Faaliyet Tabanlı Maliyet

Başabaş Noktası

Birim Maliyet Hesaplama (Örnek Uygulama )

Kimler katılmalı:  Genel Muhasebe , Maliyet Muhasebesi , Üretim Planlama departmanlarının çalışan ve yöneticileri, Mali Müşavirler, Fiyatlama yapan birimler, yöneticiler, firma sahipleri kendilerini Maliyetlendirme alanında yetiştirmek isteyen çalışanlar, ERP sistemi kurucu ve yöneticileri.