Skip links

DANIŞMANLIK DANIŞMANLIK

MALİ DANIŞMANLIK

Çağdaş anlayış ve çalışma prensipleriyle; her geçen gün değişen ekonomik ve ticari hayatın bileşenlerine hızla uyum sağlayacak şekilde mali ve finansal sistemler kuran YÜKSEL AKADEMİ, işletmelere  mali ve finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Sağlam ve güvenilir veriler sunabilen mali ve finansal kayıt sistemi, işletmelerin üretim ve pazarlama stratejileri için son derece önemlidir. Bu kayıt sisteminin aynı zamanda yasal mevzuata uyumlu olması işletmelerin vergisel cezalara karşı korunması adına son derece önemlidir.

 

Günümüz ekonomik ve ticari hayatın sürekli artan rekabet ortamı ve değişen yasal mevzuat, işletmelerin mali işler süreçlerini verimli ve doğru bir şekilde yönetmelerini zorunlu hale getirmiştir.

İş akışı doğru tanımlanmış muhasebe ve  finans sistemi ile işletme yöneticileri doğru ve hızlı kararlar alır. Böylelikle işletme yöneticileri, şirketin geleceği için kritik öneme sahip olan mali işlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürüdüğünden emin olarak kendi faaliyetlerine odaklanıp, büyüme ve uluslararası piyasalara açılma gibi hedeflerine ulaşabilirler.

İzlenebilir ve yönetilebilir mali yapının oluşturulması  en iyi şekilde değerlendirilmesi, finansal ihtiyaçlarının en uygun şartlarda ve amacına hizmet edecek şekilde temin edilmesi noktasında danışmanlık yapıyoruz.

Firmaların mali tabloları baz alınarak yapılan kapsamlı analiz ve raporlamalar neticesinde firmanın mevcut durumunun  tespit edilmesi  bu tespitler çerçevesinde güçlü ve zayıf yanlarının ortaya çıkartılması amaçlanır. Güçlü ve zayıf yönlerini bilen bir firmanın öncelikli amacı; zayıf yönlerini ortadan kaldırmak ve güçlü yönlerinden ise daha fazla faydalanabilmek için bir çalışma yöntemi belirlemesidir. Bu sayede firmanın karşı karşıya kaldığı potansiyel risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı gerekli önlemlerin zamanında alınması sağlanır. Özellikle bu süreçte firmaların önüne çıkabilecek beklenmeyen birçok riskten korunması amaçlanmaktadır.

 

YÜKSEL AKADEMİ Danışmanlık, mali ve finansal konularda  çözümler sunarak, işletmelerin finansal ve mali hedeflerine ulaşmalarında destek olmaktadır.

Danışmanlık Alanlarımız;

  • İşletme Muhasebe Sistemin Kurulması
  • İşletmelerinin Finansal Analiz Sistemlerinin Oluşturulması
  • İşletme Bütçelerinin Hazırlanması
  • Maliyetlendirme ve Maliyet Sistemin Kurulması
  • Uluslararası Muhasebe Sisteminin ve Raporlamalarının Oluşturulması
  • İç Denetim ve İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması