Skip links

EĞİTİMLERİMİZ

FİNANS EĞİTİMLERİ FİNANS EĞİTİMLERİ

  • Kontrolü Elde Etmenize Yardımcı Olur.
  • Borç Döngüsünü Sonlandırmaya Yardımcı Olur.
  • Paranızı Anlamanıza Yardımcı Olur.
  • Geleceği Planlamanıza Yardımcı Olur.
  • Seçimlerinizi Anlamanıza Yardımcı Olur.

MUHASEBE TEKNİKLERİ VE TEK DUZEN HESAP PLANI UYGULAMALARI

TİCARİ BELGELER

Fatura/fatura yerine geçen belgeler

İrsaliye

Özellik arzeden durumlar (açık fatura/kapalı fatura, faturada vade/faiz, tebliğ vb)

Hesap kavramı

Bilanço hesapları

Dönen Varlıklar Hesapları Ve İşleyişleri

– Hazır Değerler

– Ticari Alacaklar

– Şüpheli Alacaklar Uygulamaları

– Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulamaları

– Değersiz Alacaklar – Vazgeçilen Alacaklar

– Ortaklardan Alacaklar

– Stoklar

– İlk Madde Ve Malzeme – Yarı Mamuller/Üretim – Mamuller Hesapları Ve İşleyişleri

– Stok Sayım Farkları

– Alış İade Ve İskontoları

– Alış Vade Farkları

Gelir tablosu hesapları  ve İşleyişi

– Kur Farkları

– Ciro Primleri

– Konsinye Mallar

– Eşantiyon – Numune Mallar

– Zayi Olan – Kıymeti Düşen Mallar

Düzenleyici hesaplar

Nazım hesaplar

Geçici hesaplar

Dönem Donu kapanış hesapları

  • Yansıtma Hesaplarının İşleyişi
  • Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi
  • Mali tabloların oluşturulması

 

MALİ TABLOLAR

Bilanço

Gelir tablosu

 

GİDERLER

Ticari kazancın tespitinde gider sayılan ve sayılmayan ödemeler

Kurum kazancının tespitinde gider sayılan ve sayılmayan ödemeler

Beyanname üzerinde indirilecek giderler

Amortisman Mevzuu

Normal amortisman

Azalan bakiyeler yöntemi

Hatırlayalım;

DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI

VUK a göre tasdiki zorunlu defterler

TTK ya göre tasdiki zorunlu defterler

Tasdik ettirmemenin sonuçları

Kapanış tasdiki