Skip links

EĞİTİMLERİMİZ

FİNANS EĞİTİMLERİ FİNANS EĞİTİMLERİ

 • Kontrolü Elde Etmenize Yardımcı Olur.
 • Borç Döngüsünü Sonlandırmaya Yardımcı Olur.
 • Paranızı Anlamanıza Yardımcı Olur.
 • Geleceği Planlamanıza Yardımcı Olur.
 • Seçimlerinizi Anlamanıza Yardımcı Olur.

YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS YÖNETİMİ

AMAÇ:

İster uluslararası isterse yerel olsun tüm işletmeler , fırsatlarla birlikte tehditleri de barındıran bu evrime uyabilmek, rekabetten katma değer yaratan adımlarla kazanan olarak çıkabilmek ve yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için yollar arıyorlar.

Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterlerdendir.

Bu eğitimde amaçlananyatırımın sürekliliğinin ölçülmesi, işletme faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin tesbiti , olası risklerin tespiti, karlılığın devamlılığı ve arttırılması konusunda yol haritasının oluşturulması  var olan fonksiyonların gözden geçirilmesinin sağlanmasıdır

 

İÇERİK:

 • Günlük Finansal Gelişmeler
 • Finansal Riskler nelerdir ?
 • Likidite Riski
 • Kur Riski
 • Faiz Riski
 • Finansal Risklerden nasıl korunacağız?
 • Türev Araçları nelerdir.
 • Forword-Swap-Opsiyon sözleşmeleri ne işe yarar?

 

 • Mali Tablo Çeşitleri ve Tanımları

Temel mali tablolar

 1. Bilanço
 2. Gelir Tablosu
 3. Fon Akım Tablosu
 4. Nakit Akış Tablosu

 

 • Bilanço Tanımı , ve Açıklamalar
 • Bilançonun Teknik Yapısı (Bilançoya İlişkin Temel Formüller)

Varlıkların  Etkin kullanımı (Kaynakları ne kadar etkin yönetebildik?)

(Nasıl finanse edildik? borç-özkaynak dengesi)

 • Gelir Tablosu Tanımı ve Açıklamalar
 • Kar- Faaliyet Karı,
 • Net işletme (çalışma) sermayesi değişim tablosu
 • (Faaliyetin dönmesi için ne kadar kaynak gerekli?)
 • Mali Tahlil (Analiz) Yöntemleri
 • Tutarları Karşılaştırma Yöntemi
 • Dikey Yüzde Yöntemi
 • Trend (İndeks) ya da Eğilim Yüzdeleri Yöntemi
 • Rasyo Yöntemi
 • Önemli Rasyolar ve Açıklamalar
 • Başabaş Noktası (Ne zaman kara geçeriz?)

 

 • Faaliyet Oranları
 • Alacak devir Hızı,
 • Borç devir hızı
 • Stok devir Hızı
 • Nakit döngüsü ( Faaliyet finansman maiyeti nedir?)

 

 • EBIT, EBITDA Kavramları

(Esas Faaliyet  karlılığımız nedir, )

 • Firma Değeri nasıl hesaplanır, EBITda karşılaştırmaları
 • Mali Tablolar üzerinde vaka çalışması ve yorumlama.

KİMLER KATILMALI:

İşletme Sahipleri, tüm bölüm yöneticileri,İşletmelerin finans birimi çalışanları,Pazarlama , üretim ve iş geliştirmeden sorumlu uzmanlar,firmada farklı bölümlerde çalışan portföy yöneticileri ,denetçiler, yeni iş kuracak girişimciler.